Medlemmar i Litauen

ORIXEL - Membre ALBO

ORIXEL

Xavier Rollin de Chambonas - expert-comptable

Juozapavičiaus g. 9-308
09311 Vilnius, Lituanie
+370 640 15586

Färdigheter
Tenue de comptabilité, Paie
Granskning
Managementkonsultation, rapportering
Företagsrådgivning, skatterådgivning
Gränsöverskridande kunder (Litauen / Frankrike / Italien)
Utkontraktering av administrativa uppgifter