Vilka är vi?

Föreningens huvudkontor ligger i Strasbourg, i hjärtat av Europa, på en plats som är både strategisk och ligger nära medlemmarna.

Albo Euro-Consults huvudsyfte är att främja gränsöverskridande dialog mellan europeiska revisorer och jurister.

Syftet är också att identifiera och analysera behoven hos kunder som avser att göra affärer i Europa och att stödja dem i att uppfylla dessa behov så effektivt som möjligt med hjälp av sitt nätverk.

I en anda av utbyte och uppbyggnad kombinerar medlemmarna i Albo, varav de flesta är rådgivare till företag som är verksamma utanför sitt ursprungsland eller till och med utövar sitt yrke i ett uteslutande gränsöverskridande sammanhang, sina färdigheter för att tillhandahålla de mest lämpliga skräddarsydda lösningarna för sina kunder.