Medlemmar i Portugal

ALBO EURO CONSULT

Soreco Audit SL M.

Anne-Sophie LEULIER

Avenida da Liberdade, 36, 6º
1250-145 Lissabon
+351.211.217.664
 www.soreco.net

Färdigheter
Granskning
Upprättande av räkenskaper
Skatterådgivning
Outsourcing av administrativa arbetsuppgifter
Bokföringstjänster
Löneinställning
Conseil en gestion d’entreprise
Juridisk rådgivning