Medlemmar i Spanien

ALBO EURO CONSULT

Soreco Audit SL M.

Alexis MAGIE

 Paseo de Gracia, 101, 4º
08008 Barcelone
+34 937 370 050
 www.soreco.net

Färdigheter
Granskning
Upprättande av räkenskaper
Skatterådgivning
Outsourcing av administrativa uppgifter
Bokföring
Förberedelse av löner
Konsultverksamhet inom management
Juridisk rådgivning