Medlemmar i Frankrike

ALBO EURO CONSULT

Accomplys Sarl

Jacques PARENT

17 rue Galilée
75116 Paris
+33 1 79 97 80 44
 www.accomplys.fr
 jacques.parent@accomplys.fr

Färdigheter
Granskning
Upprättande av räkenskaper
Skatterådgivning
Rapportering
Förberedelse av löner

ALBO EURO CONSULT

Cabinet Gebauer Stein

Oliver STEIN

 32-34 allée de la Robertsau
67002 Strasbourg
+33 3 90 22 13 00
 www.lexloi.eu

Färdigheter
Skatterådgivning
Utkontraktering av administrativa uppgifter
Juridisk rådgivning

XSens Strasbourg

Anne MALLINGER

32 allée de la Robertsau
67000 Strasbourg
+33 9 72 27 77 50
www.xsens-group.com
contact@xsens-group.com

Färdigheter
Upprättande av räkenskaper
Bokföring
Förberedelse av löner
Skatterådgivning IFRS-rapportering och konsolidering
Konsultverksamhet inom företagsledning
Juridisk och avtalsmässig granskning

ADCE international

ADCE International

Mané MBACKÉ THIAM

18 rue Joseph Serlin
69001 Lyon
+33 9 51 58 67 75
 www.expertdce.com

Färdigheter
Granskning
Upprättande av räkenskaper
Skatterådgivning
Internationellt utvecklingsstöd – Afrika

ALBO EURO CONSULT

Cabinet Poisson

Roland POISSON

22 rue de l’Arcade
75008 Paris
+33 1 40 06 09 59

Färdigheter
Granskning
Upprättande av räkenskaper
Skatterådgivning

01Accounting Service - membre Albo association

01 Accounting Services

Tim CRAYE

15 avenue Malvesin 92 400 Courbevoie


timcraye@01accountingservices.com