• Albo association • Experts-comptables Européens
  • Albo association • Experts-comptables Européens
  • Albo association • Experts-comptables Européens
  • Albo association • Experts-comptables Européens
  • Albo association • Experts-comptables Européens
  • Albo association • Experts-comptables Européens

Våra medlemmar

Våra medlemmar är auktoriserad revisor och skatterådgivare, lagstadgade revisorer, bolagsjurister och skattespecialister.

Ta reda på mer

Albo-aktivitet

Syftet med Albo Euro-Consult är att främja kontakter mellan europeiska yrkesverksamma inom redovisning och juridik.

Ta reda på mer

Bli en del av oss

Du skulle vilja gå med i föreningen.

 

Ta reda på mer

Agera lokalt & tänk globalt

Medlemmarna i Albo Euro-Consult är auktoriserad revisor, skattejurister och revisorer. Albo grundades 1989 och främjar kvalitet, utbyte och samvaro bland sina medlemmar.

Under mer än 20 års verksamhet har Albo anordnat studiekonferenser med europeiska och icke-europeiska yrkesverksamma i de flesta länder i Europeiska gemenskapen.

Syftet med organisationen är att främja utbyte av kunskap och information mellan medlemmarna och andra europeiska konsulter.

Medlemmarna i alliansen Albo Euro-Consult kan stödja sina kunder i deras europeiska expansion genom att erbjuda liknande eller kompletterande tjänster.

 

Ta reda på mer
Var hittar jag Albo-medlemmar

[europehtml5map id=”0″]

Se alla kontaktuppgifter