Członkowie na Litwie

ORIXEL - Membre ALBO

ORIXEL

Xavier Rollin de Chambonas - certyfikowany publiczny księgowy

Juozapavičiaus g. 9-308
09311 Vilnius, Lituanie
+370 640 15586

Umiejętności
Prowadzenie ksiąg rachunkowych, płace
Audyt
Doradztwo w zakresie zarządzania, raportowanie
Doradztwo w zakresie zarządzania, doradztwo podatkowe
Klienci transgraniczni (Litwa / Francja / Włochy)
Outsourcing zadań administracyjnych