Nasze usługi

Usługi, dialog i wzajemna pomoc w trudnościach, jakie mogą napotkać w rozwiązywaniu swoich spraw, tworzą współpracę i zaufanie między członkami Albo.

Jako prawdziwy generator pomysłów i projektów, Albo gromadzi swoich członków dwa razy w roku, aby mogli spotkać się twarzą w twarz i omówić temat specyficzny dla ich kraju pochodzenia.

Spotkania te odbywają się za każdym razem w innym mieście, ale zawsze w jednym z krajów członkowskich.

Powiązania te umożliwiają członkom Albo wspieranie swoich klientów w ich europejskiej ekspansji.

Członkowie stowarzyszenia Albo Euro-consult nie stanowią sieci w rozumieniu art. 22 kodeksu etyki zawodu biegłego rewidenta.