Onze diensten

De diensten, de dialoog en de wederzijdse steun bij de moeilijkheden die zij bij de behandeling van hun respectieve dossiers kunnen ondervinden, zorgen voor samenwerking en vertrouwen tussen de leden van Albo.

Albo is een echte generator van ideeën en projecten en brengt zijn leden tweemaal per jaar bijeen om elkaar persoonlijk te ontmoeten en een thema te bespreken dat specifiek is voor hun land van herkomst.

Deze vergaderingen vinden telkens in een andere gaststad plaats, maar altijd in een van de aangesloten landen.

De onderhouden banden stellen Albo-leden in staat hun cliënten te begeleiden bij hun Europese expansie.

De leden van Albo Euro-consult vormen geen netwerk in de zin van artikel 22 van de deontologische code van het beroep van bedrijfsrevisor.