Informacje prawne

Albo Euro-Consult

1a place des orphelins
F-67000 STRASBOURG

email: info@albo-consult.org

Stowarzyszenie Albo Euro-Consult jest organizacją z siedzibą w Strasburgu. Volume: 88 Folio n° 226

Odpowiedzialny za treść
Jacques Parent

Accomplys
3 rue Copernic 75116 Paris

Tel : +33 1 79 97 80 40

email: jacques.parent@accomplys.fr

Szczegóły dotyczące odpowiedzialności karnej. Pomimo starannej kontroli nie ponosimy odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych. Za treść stron odpowiada wyłącznie ich operator.

Prawa własności intelektualnej

Teksty, obrazy, grafiki i inne reprezentacje opublikowane na naszej stronie są chronione prawami własności intelektualnej.

Jakiekolwiek powielanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie treści niniejszej strony internetowej, w tym projektu i/lub zdjęć i rysunków chronionych prawami własności intelektualnej, nie jest dozwolone bez wyraźnej zgody posiadacza przedmiotowych praw.

Copyright

Jakiekolwiek powielanie lub wykorzystywanie strony internetowej www.albo-consult.org, jej grafiki, skryptów, zdjęć i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest niedozwolone bez wyraźnej zgody autora, chyba że są one wyraźnie oznaczone jako bezpłatne.